เปิดรับสมัครร้านค้าสำหรับขายอาหารภายในหน่วยงาน

เอกสารรับสมัครร้านค้าสำหรับขายอาหารภายในหน่วยงาน
ประกาศเชิญชวนร้านค้า
แบบฟอร์มขอสมัคร