ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารในหน่วยงาน

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจให้ยื่นเอกสารเพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอมราลักษณ์ ศรีเพียรเอม ดาวน์โหลดเอกสารผู้ได้รับการให้จำหน่ายอาหารภายในหน่วยงาน