กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันที่ 12 -13 มี.ค. 2558)

เชิญชมภาพ…กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้  สมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้ เรื่อง สสาร, แม่เหล็ก, แม่สี และไฟฟ้า ผ่านการทดลองและการประดิษฐ์ชิ้นงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่ ๆ เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน ณ นิทรรศการเมืองเด็ก อาคาร 4 ชั้น 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2  ภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2