ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดบริการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จะงดบริการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเครื่องฉายดาวขัดข้อง จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับส่วนนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์