ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (19 – 20 มี.ค. 2558)

ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อน ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จึงจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก มีสมาชิกค่ายฯ เป็นน้อง ๆ วัย 6 – 8 ปี ซึ่งเป็นแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายครั้งนี้ มุ่งปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีใจรักวิทยาศาสตร์ ด้วยการทำกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทดลอง และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ทุกกิจกรรมในค่ายค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เด็ก ๆ จะได้ลงมือทำและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ชมภาพบรรยากาศการ่วมกิจกรรมน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 คลิ๊กเลย ภาพบรรยากาศการ่วมกิจกรรมน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3