ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมนักสำรวจกาลอวกาศ

เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อกาศึกษา ได้จัดกิจกรรมนักสำรวจอวกาศสำหรับนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีโดย มีกิจกรรมการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติมากมาย  อาทิ ถอดรหัสสั่งจักรกล สร้างอุปกรณ์เพื่อเก็บวัตถุในอวกาศ และสร้างดาวหางจำลองเพื่อศึกษาวัตถุในอวกาศ กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก