ภาพกิจกรรมค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ 2558 ตอน “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ในปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ในชื่อตอน “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ” เป็นค่ายสำหรับเยาวชนอายุ 9 -12 ปี เน้นเรื่องราวด้านดาราศาสตร์ เพิ่มเติมด้วยวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อเสริมความรู้ และสร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย เพื่อให้สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ติดตามชมภาพการร่วมกิจกรรมของสมาชิกค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ ตอน “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ” คลิ๊ก ชมภาพ “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ” ชุดที่ 1 และ “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ” ชุดที่ 2