ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดปรับปรุงนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแจ้งปิดปรับปรุง “นิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”  บริเวณชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์ (อาคาร 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเปลี่ยนนิทรรศการใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้