มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน นำเด็กและเยาวชนในความดูแลของมูลนิธิฯ ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน นำเด็กและเยาวชนในความดูแลของมูลนิธิฯ พร้อมคณะครู จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยาและสิงห์บุรี จำนวน 415 คน ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยเข้าชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เพื่อให้เด็กได้เปิดตนเองต่อสังคมภายนอกและเรียนรู้ด้านต่างๆ