ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดปรับปรุง “นิทรรศการโลกของแมลง”

กลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม นิทรรศการโลกของแมลง อาคาร 4 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 2-31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการนิทรรศการได้ตามปกติ จึงขออนุญาตปิดให้บริการการเข้าชมนิทรรศการโลกของแมลงตามระยะเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้