กิจกรรมโยคะเด็ก@ค่ายฝึกกีฬาเพื่อสุขภาพ

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกกีฬาเพื่อสุขภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 1 เมย. ถึง วันที่ 6 พ.ค.2558 ซึ่งเป็นค่ายฯ ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ กีฬา และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยมีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 ปีขึ้นไปจำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทีมข่าวผู้เยาว์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เข้าบันทึกเทปการทำกิจกรรมในช่วง การฝึกโยคะสำหรับเด็ก และนำออกเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ติดตามชมภาพการร่วมกิจกรรมของสมาชิกค่ายฝึกกีฬาเพื่อสุขภาพ