โรงเรียนจิตรลดาร่วมกิจกรรม “ผจญภัยดินแดนแห่งมหาสมุทร” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “ผจญภัยดินแดนแห่งมหาสมุทร” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา โดยจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อาหาร ลักษณะทางกายภาพของปู วิถีชีวิตหอย การหายใจของสัตว์ใต้ทะเลแต่ละระดับความลึกของทะเลมีสิ่งมีชีวิตใดบ้าง และออกแบบระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง จัดกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “ผจญภัยดินแดนแห่งมหาสมุทร”