โรงเรียนจิตรลดาร่วมกิจกรรม “โลกดึกดำบรรพ์” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “โลกดึกดำบรรพ์” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา โดยจัดฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ กำเนิดโลก ก่อนไดโนเสาร์ ยุคไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ กำเนิดซากดึกดำบรรพ์และฟอสซิลใครเอ่ย เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และสนุกสนานมากมาย นอกจากนี้ยังได้ชิ้นงานจากการขุดฟอสซิล (จำลอง) ด้วยตนเองกลับบ้านด้วยจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์ เรื่อง “โลกดึกดำบรรพ์”