ข่าวผู้เยาว์ : ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ ตอน “ก้าวใหม่เด็กไทยสู่อวกาศ” ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. ถึง วันที่ 3 เม.ย. 2558 เป็นค่าย 5 วัน 1 คืน โดยมีเยาวชนชาย-หญิงอายุระหว่าง 9 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย ซึ่งกิจกรรม เรื่อง ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจจากทีมข่าวผู้เยาว์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าบันทึกภาพกิจกรรมดังกล่าว และออกอากาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจร่วมติดตามกิจกรรมดังกล่าว