รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

โครงการแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ดำเนินการโดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปี 2562 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือ POP POP ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าสมัคร

การแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ปี 2562 จัดการการแข่งขันประเภทเดี่ยว จำนวน ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับทั่วไป จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานอิฐแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่าง ส่งใบสมัครล่วงหน้าได้ที่ โทรสาร. 0 2391 0522 และ 0 2392 0508 หรือลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 09:00 น. ดาวน์โหลดเอกสารเข้าร่วมแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)