ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้มอบหมายให้ตัวแทนข้าราขการและพนักงาน ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่าแล้วยังจะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ มีจิตสำนึกร่วมกัน เป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ ชมภาพกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก