กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่โรงเรียนประชาบดี จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง การเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ดูดาวในโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เสื้อของสัตว์ ของเล่นชวนคิด โครงสร้างสัตว์ ระบายสีไดโนเสาร์ paper box สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ /คอปเตอร์กระดาษและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2562 ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี