ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัลสุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัลสุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ตามที่ Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจและผู้อ่านร่วมโหวตบุคคลสุดยอดครอบครัวแห่งปี และองค์กรที่สนับสนุนด้านครอบครัว ใน 6 สาขา สำหรับสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว คะแนนโหวตอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัด สำนักงาน กศน. ได้เข้าร่วมรับรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1 ณ เวทีกิจกรรมกลาง พิธีเปิดงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 14 ฮอลล์ 98 – 99 ไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ชมภาพรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1