วันหยุดราชการประจำปี 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีรวมทั้งสิ้น 19 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ​สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงต้องปิดบริการตามประกาศข้างต้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) มีวันหยุดสำหรับงานทั้ง 2 แบบ คือ 1. งานสำนักงาน (งานธุรการ) หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. งานนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองหยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถตรวจสอบวันหยุดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ได้ที่ตารางวันหยุดราชการประจำปี 2563 ด้านล่างนี้หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย แนะนำหรือติชมหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2391-0544  0-2392-0508 และ 0-2392-177 ในวันและเวลาราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2563
วันพุธ 1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 6 เมษายน 2563วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
วันจันทร์ 13 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันอังคาร 14 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันพุธ 15 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันอังคาร 4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคล
วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพุธ 6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา
วันพุธ 3 มิถุนายน 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2563วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา
วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพุธ 12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร 13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
วันเสาร์ 5 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2563วันสิ้นปี