งาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” (วันที่ 21- 22 พ.ค. 58)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล เพื่อมุ่งเน้นด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น QR Code SCE App เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รถพลังงานไฮโดรเจน และกิจกรรมสาธิตและทดลองการโปรแกรมและการบังคับหุ่นยนต์โดยจัดกิจกรรมอยู่ในบริเวณโซนที่ 5 เรื่อง “การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ในงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาทั้ง 9 โซน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว ชมภาพงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” (วันที่ 21- 22 พ.ค. 58)