ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนทั่วประเทศมากมายที่ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กทั้ง 2 ระดับ ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 1 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3