พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562

ในพิธีได้มีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันที่จัดขึ้นในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 อีกทั้งยังร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562