ค่าย “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” 4

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ปิดท้ายการจัดกิจกรรมค่ายในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2558 ด้วยค่าย “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” 4 โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัดกิจกรรมเป็นแบบ Day Camp (ค่าย 1 วัน ไม่ค้างคืน) มีสมาชิกค่ายเป็นนักศึกษา กศน.คลองเตย และกศน. พระโขนง รวมจำนวน 103 คน ร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยนับหน่วยการเรียน กพช. ได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมภาพค่าย “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” 4