โรงเรียนอำนวยศิลป์@กิจกรรมปฏิบัติการ “นักสืบพลังงาน”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ จำนวน 96 คน มาร่วมสวมบทบาทนักสืบน้อย เพื่อร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติการ “นักสืบพลังงาน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยเข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน เน้นการลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง เช่น การทดลองผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การทดลองผลิตไฟฟ้าจากผัก-ผลไม้ ทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงานโดยใช้ไดนาโม สนุกกับการต่อจิ๊กซอว์รักษ์โลก และเรียนรู้เรื่องสถานะของสสาร ชมภาพกิจกรรมปฏิบัติการ “นักสืบพลังงาน”