โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ@กิจกรรมปฏิบัติการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยการทำกิจกรรมปฎิบัติการใน ุ6 ฐานกิจกรรม คือ โภชนาการเพื่อสุขภาพ, จุลินทรีย์ก้นครัว, นักสืบพลังงาน, แสง และกิจกรรมท้าพิสูจน์ เรื่อง นักพฤกษศาสตร์น้อย และสนุกกับ DIY Balance Toy ปิดท้ายด้วยการชมการแสดง Science Show ติดตามชมภาพการทำกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ@กิจกรรมปฏิบัติการ