ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือทดลองด้วยตนเอง สมาชิกค่ายได้เรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์ในกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” เสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ กับกิจกรรม “เจาะลึกดาราศาสตร์” และดูดาวด้วยโปรแกรมดาราศาสตร์ และเติมเต็มความรู้เรื่องของพลังงานกับกิจกรรม “นักสืบพลังงาน” ปิดท้ายด้วยการแสดง Science Show ติดตามชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์