แสดงความยินดีกับเยาวชนไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2558)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น ได้ดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) และได้จัดการประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ ทุกทีมที่เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ได้เดินทางไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2558 ที่เมืองซานตง มณฑลจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้ เยาวชนไทย..ไม่แพ้ชาติใดในโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัล3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง และขอขอบคุณ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการคึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น มา ณ โอกาสนี้ด้วย ติดตามชมภาพกิจกรรมและรายละเอียดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ