กิจกรรม Robo Club รุ่นที่ 3 (25 ก.ค. 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม กิจกรรม Robo Club รุ่นที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุ 9 – 15 ปี ที่ชื่นชอบการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ได้เรียนรู้ ทดลองประดิษฐ์ และลงมือสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง ติดตามชมภาพกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม Robo Club รุ่นที่ 3 (25 ก.ค. 2558)