ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 “Light & Life : แสงกับชีวิต”

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ในชื่องาน “Light & Life : แสงกับชีวิต” เพื่อร่วมส่งเสริมปีแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชมภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และบรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ติดตามชมภาพ คลิ๊ก

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก 2558 (ระดับอนุบาล)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก 2558 (ระดับประถมศึกษา)

การแข่งขันเครื่องร่อน – เครื่องบินพลังยาง 2558 (18 – 19 ส.ค. 2558)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. (20 ส.ค. 2558)

การแข่งขันเรือ pop pop boat (วันที่ 19 – 20 ส.ค. 2558)

การประกวด Science Show 2558 (ระดับประถมศึกษา)  (21 ส.ค. 2558)

การประกวด Science Show (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 2558 (21 ส.ค. 2558)

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม@งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558

ภาพกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 (22 ส.ค. 58)