งาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” วันที่ 8 กันยายน 2558

ตามที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้ สำนักงาน กศน. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” พ.ศ. 2558 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ได้นำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวฯ ติดตามชมภาพ งาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” วันที่ 8 กันยายน 2558