รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบปะชาว ศว.ในวาระเกษียณอายุราชการ 2558 (28 ก.ย. 58)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชรินทร์  จำปี เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยท่านรองปลัดฯ ได้กล่าวขอบคุณชาว ศว. สำหรับการสนับสนุน และการให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ได้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ ท่านยังให้คำแนะนำ และฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ชาว ศว. โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในแบบ ชาว กศน. ติดตามชมภาพผ่าน Facebook