ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คัดกรอง COVID-19 เข้ม!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) คุมเข้ม COVID-19 กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างเข้มข้น โดยได้นำเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรอง มีการใช้เครื่องสแกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร และจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าอาคาร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คัดกรอง COVID-19 เข้ม!