ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอชี้แจง เรื่อง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางมาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563

ตามที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวมีประวัติการเดินทางมาชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ได้ติดต่อโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลกแล้ว เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 โดยทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ทางโรงพยาบาลคาดการณ์เบื้องต้นว่า ผู้ป่วยคนดังกล่าวได้รับเชื้อไวรัสจากสถานบันเทิงย่านนานา ที่ได้เดินทางไปสังสรรค์เมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการมีไข้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเดินทางมาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งถือว่า “ยังไม่อยู่ในระยะติดต่อของโรค”

ขณะเข้าชมท้องฟ้าจำลอง ผู้ป่วยคนดังกล่าว (ที่ยังไม่มีอาการป่วย) ได้สวมหน้ากากอนามัย ในรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองในวันนั้น ซึ่งเป็นรอบเวลา 14:00 น. หรือ 15:00 น. (กำลังรอการยืนยันจากโรงพยาบาลอีกครั้ง) ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าผู้ชมค่อนข้างน้อย จึงนั่งห่างจากบุคคลอื่นในระยะพอสมควร นับตั้งแต่วันที่มาเยี่ยมชม (8 มีนาคม 2563) จนถึงวันที่โรงพยาบาลแถลงข่าว (25 มีนาคม 2563) นับระยะเวลาเป็น 17 วัน ซึ่งเลยกำหนดระยะเฝ้าระวังการแสดงอาการที่กรมควบคุมโรคแนะนำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยคนดังกล่าวเดินทางมาเยี่ยมชมจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใกล้ชิดมีอาการป่วยหรือเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง อีกทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประกาศใช้มาตรการเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยได้ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ปิดให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรการของรัฐบาลแล้ว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอขอบคุณโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำหรับรายละเอียดข้อมูล พร้อมทั้งขอส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้ป่วยคนดังกล่าว และขอส่งความห่วงใยไปยังผู้เข้าชมทุกท่าน มา ณ ที่นี้