ค่ายคนดีมีน้ำใจ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ (13 – 16 ตุลาคม 2558)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) หน่วยงานในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กวัย 3 – 6 ปี ได้จัดโครงการค่ายคนดีมีน้ำใจ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2558 สำหรับเยาวชนอายุ 7 – 12 ปี จำนวน 10 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ และให้มีจิตอาสาต่อชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และเติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ทำให้เยาวชนมีจิตอาสาต่องานสาธารณชน และเป็นยุวอาสานำชมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯติดตามชมภาพได้ที่ Facebook