กฟผ. นำนักศึกษา กศน. และบุคลากร ศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ (12 – 16 ต.ค. 58)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณด้านรางวัลสำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานได้จัดศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ จำนวนทั้งหมด 6 ทีมและบุคลากรสำนักงาน กศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ ภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าใหม่ สำหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศ ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Facebook