บุคลากร ศว. เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์ (19 – 20 ต.ค. 58)

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์ และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2558 ณ ชั้น 4 และ 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพลังงานประยุกต์ และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานสำหรับประชาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และสำนักงาน กศน.ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook