ศว. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (25 พฤศจิกายน 2558)

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และคณะ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลเรือตรีสหพงษ์ เครือเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารฯ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร