ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับศูนย์วิทย์สัญจร ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก (16 ธันวาคม 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมศูนย์วิทย์สัญจร…Science on wheels ตอบรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ การแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ตัวอย่าง โดยเข้าจัดกิจกรรมศูนย์วิทย์สัญจร…Science on wheels ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56คนชมภาพกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับศูนย์วิทย์สัญจร ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก (16 ธันวาคม 2558)