ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) เห็นสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) เป็นช่วงที่ ๔ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดอยู่ในข้อที่ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ข้อ ง.

ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่าหน่วยงานจะเปิดให้บริการทุกส่วนอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยหน่วยงานปฎิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ที่ 5/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) โดยมีรูปแบบและข้อกำหนดการให้บริการดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • เข้าชมนิทรรศการอาคารท้องฟ้าจำลอง (อาคาร 1) อาคารโลกใต้น้ำ (อาคาร 3) อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) และนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
  • ยกเว้นอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ปิดทำการเนื่องจากกำลังเตรียมการซ่อมบำรุงอาคาร
  • ให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น. (หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ห้องฟิตเนส โยคะ และสนามฟุตซอล
  • ให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 06:30 – 19:30 น. (หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สระว่ายน้ำเปิดบริการเวลา 06:30 – 18:00 น.
  • สนามฟุตซอลให้บริการเฉพาะการเช่าสนามเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ ของรัฐบาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การแสดงท้องฟ้าจำลอง
 4. ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ พร้อมกันนี้สามารถสืบค้นข่าวสารทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org