กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (9 มี.ค. 59)

ตามที่ ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยในประเทศไทยจะสังเกตเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน โดยมีการตั้งกล้องดูดาวเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัว ตั้งแต่เวลา 04:00 น. และต่อเนื่องด้วยการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา ติดตามชมภาพกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน วันที่ 9 มีนาคม 2559