ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

  • รางวัลชนะเลิศ – กล่องไฟฉุกเฉินแบบพกพาด้วยแผงโซล่าเซลล์ กศน.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – จักรยานมหัศจรรย์ กศน.เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย – เครื่องโยกรักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม กศน.เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย – ตู้กดน้ำอัตโนมัติ กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย – รถเข็นพลังงานเคลื่อนที่ (Ambulatory Solar Panel Cart) กศน.เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชมเชย – พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม กศน.เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยดำเนินการจัดการประกวดผ่านสื่อออนไลน์ในการนำเสนอผลงานและตอบคำถาม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม