ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา โดยนำกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง หนอนน้อยผจญภัย ,หนูน้อยกับจักรราศี และเปลี่ยนฉัน (น้ำ) ให้เป็นหิมะ 

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนและได้รับความรู้ควบคู่ความสนุกสนานชมภาพกิจกรรมงานวันห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา ชมภาพศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนจันทรวิทยา