ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปทุมคงคา

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับนายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาและคณะครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อพบปะคณะผู้บริหารและหารือเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษาร่วมกันเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา