ประมวลภาพการจัดกิจกรรม DIY Challenge ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space)

8 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space) ครั้งที่ 2 โดยนำกิจกรรม DIY Challenge สนุกสนานกับสิ่งประดิษฐ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสามารถทำได้ด้วยตนเองจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ Walking Dinosaur, การ์ตูนทรงตัว เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์เรื่องของจุดศูนย์ถ่วง และ Flextangles โมเดลกระดาษรูปทรง 4 หน้า ที่สามารถแสดงได้ทุก ๆ หน้าของสามเหลี่ยม มีขอบแต่ละด้านเป็นจุดเชื่อมต่อ ที่สามารถพลิกกลับไปมาได้ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ภาพการจัดกิจกรรม DIY Challenge ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co – Learning Space)

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม DIY Challenge เดือนกันยายน ได้ทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 16:00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC ชั้น 3 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 -3812633, 063-7496209