ยินดีต้อนรับ ผอ. กาญจนา สุขประเสริฐ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางกาญจนา สุขประเสริฐ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการ ให้การต้อนรับพร้อมรับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม