กิจกรรมหมุนเวียน นิทรรศการ Fun Science ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมหมุนเวียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ภายในนิทรรศการ Fun Science วิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่จะสร้างความสนุกให้กับทุกคน โดยมีรายชื่อกิจกรรมดังนี้

  • ธันวาคม 2563 กิจกรรมลูกแก้วกัมปนาท 
  • มกราคม 2564 กิจกรรมรหัสคืออะไร?
  • กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมสมการไม้ขีดไฟ
  • มีนาคม 2564 กิจกรรมปริศนา​ไม้ขีดไฟ

ท่านสามารถร่วมสนุกได้ที่นิทรรศการ Fun Science ชั้น 1 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน