ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

วัน/รอบแสดง10.00 น.11.00 น.13.00 น.14.00 น.15.00 น.
อังคาร
พุธ - ศุกร์
วัน/รอบแสดง10.00 น.11.00 น.13.00 น.14.00 น.15.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
รอบภาษาอังกฤษสำหรับทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
รอบสถาบันการศึกษา
รอบประชาชนทั่วไป
* ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* รอบบรรยายภาษาไทย ค่าบัตรเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
* รอบบรรยายภาษาอังกฤษ ค่าบัตรเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
* สถาบันการศึกษาต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
* สถาบันการศึกษาไม่สามารถเข้าชมรอบประชาชนทั่วไปได้
* ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์
วัน/รอบแสดงอังคารพุธ - ศุกร์
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
วัน/รอบแสดงเสาร์ - อาทิตย์
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
รอบภาษาอังกฤษสำหรับทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
รอบสถาบันการศึกษา
รอบประชาชนทั่วไป
* ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* รอบบรรยายภาษาไทย ค่าบัตรเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
* รอบบรรยายภาษาอังกฤษ ค่าบัตรเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
* สถาบันการศึกษาต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
* สถาบันการศึกษาไม่สามารถเข้าชมรอบประชาชนทั่วไปได้
* ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์
Message us