ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานกับนายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์