ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย Coding Unplugged ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Coding Unplugged ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 2 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged ปี 2564 ได้ที่ด้านล่างนี้