โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับพื้นที่ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2564
  • ตรวจสอบพื้นที่ หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร sciplanet.org/content/7810
  • ลงทะเบียนออนไลน์ qrgo.page.link/z8FML
  • ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 12 กรกฎาคม 2564
  • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 18 กรกฎาคม 2564
  • ประกาศผลรางวัล 19 กรกฎาคม 2564
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197, 1198 และ 08 1583 5992 หรือ LINE ID: meorwhoelse

หมายเหตุ

  • เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมแข่งขันโครงงานฯ ระดับประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา คำถามที่พบบ่อยโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.DOCX)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.PDF)
กำหนดการตอบคำถามออนไลน์ รายชื่อโครงงานและลำดับการตอบคำถาม (ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

*** ผู้จัดจะแจ้งรายละเอียดการเข้าโปรแกรมซูม (Zoom) และคู่มือการตอบคำถามออนไลน์ทางอีเมลของครูที่ปรึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564